Timmervagn Lit. Lnps

Stockholm Lidingö American Model Railroad Association

Timmervagn Lit. Lnps

Metod att tillverka svensk timmervagn Lit. Lnps

Välj ett lämpligt underrede, 2-axlar.

 

Tillverkning av stakar

1. Använd 0,8 mm blank koppartråd. Rakdrag genom töjning 10 %.

2. Forma stakar med hjälp av en 14 mm bred mall.

3. Använd en bit hålad platta, t.ex. experimentkort med delning 2,54 mm.

4. Placera stakarna i plattan med lämpligt inbördes avstånd.

5. Löd ihop stakarna med två längsgående trådar på undersidan.

6. Tag ur stakarna ur plattan.

7. Rikta upp stakarna och klipp dem till önskad längd, t.ex. 16 mm med hjälp av mall.

8. Måla i lämplig kulör.

 

Tillverkning av gavelnät

1. Forma ramen med hjälp av mall.

2. Klipp till lämplig bit av redan målat insektsnät.

3. Limma fast på ramen.

 

Montering

1. Borra lämpliga hål för att fästa gavelnäten.

2. Montera gavelnäten. Limma vid behov.

3. Limma fast stakarna mot underredet.

 

Tillverkning av timmerbuntar

1. Klipp runda tandpetare till längder som passar till två buntar per vagn.

2. Färga till lämplig kulör, t.ex. mörkbrun bets.

3. Limma buntar i en mall för att passa i stakarna på vagnen.

 

/Rolf A.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Timber wagon Lit. Lnps

A method of manufacturing Swedish timber wagon Lit. Lnps

Choose a suitable chassis, 2-axles.

 

Manufacture of stakes

1. Use 0.8 mm bare copper. Straightened by stretching 10%.

2. Shape the stakes by using a 14 mm wide template.

3. Use a piece of perforated board such as a Prototyping Board, pitch 2.54 mm.

4. Pick the stakes in too the board with appropriate spacing.

5. Solder stakes together with two longitudinal wires underneath.

6. Remove the stakes from the board.

7. Align the stakes and cut them to length, such as 16 mm using a template.

8. Paint in the appropriate color.

 

Manufacture of end protection net

1. Shape the framework using template.

2. Cut a suitable piece of already painted mosquito net.

3. Glue the net on to the frame.

 

Assembly

1. Drill the appropriate holes for attaching end protection nets.

2. Assemble the end protection nets. Glue if necessary.

3. Glue the stakes against the chassis.

 

Production of timber stacks

1. Cut round toothpicks to appropriated lengths suitable for two bundles per wagon.

2. Colour to the appropriate color such as dark brown stain.

3. Glue the bundles by a template to fit the stacks on the wagon.

 

/Rolf A.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © All Rights Reserved