Projekt

Copyright © All Rights Reserved

Stockholm Lidingö American Model Railroad Association

Projekt

Här hittar du några projekt som medlemmar delat med sig av.

Projects

Here are some projects that members shared.

SP&S flatcar #34034

Här är mitt modifieringsprojekt av MTL (Micro-Trains Line) 50' flakvagn i SP&S #34034.

Jag har gjort följande modifieringar på originalvagnen:

 

 • Sidmonterat bromshjul är borttaget och MTL’s äldre variant av bromshjul är monterat uppepå vagnen, målat och vädrat.
 • Chassit är sänkt.
 • Träimitation på ovansidan av vagnen är målad och vädrad.
 • Resten av vagnen är vädrad.
 • Kopplen är borttagna från boogier.
 • Kopplen är chassimonterade, målade och vädrade.
 • Boggier är målade och vädrade.
 • Hjulen är utbytta till FVM (Fox Valley Models) 33? metallhjul, målade och vädrade.
 • Lastpinnar på sidorna är tillverkade i trä och är vädrade.
 • Distansbalk på golvet är tillverkad i trä, målad och vädrad.
 • Elstolparna (lasten) är tillverkade i trä, limmade och säkrade med ståltråd, målade och vädrade.

 

/Tobias M

SP&S flatcar #34034

Here is my modification project of a MTL (Micro-Trains Line) 50' flatcar in SP&S #34034.

I have done following modifications to the original car:

 

 • Side mounted breakwheel is removed and a older MTL breakwheel have been placed on top of the car, painted and weathered.
 • The frame of the car have been lowered.
 • Wood imitation on top of the car are painted and weathered.
 • The rest of the car are weathered.
 • Couplers are removed from the boogies.
 • Couplers are body mounted, painted and weathered.
 • Boogies are painted and weathered.
 • Wheels are replaced with FVM (Fox Valley Models) 33? metal wheel, painted and weathered.
 • Flatcar stakes are made from wood and are weathered.
 • Wooden beam on top of the car is made of wood, painted and weathered.
 • Power poles (cargo) are made from wood, glued and striped with wires, painted and weathered.

 

/Tobias M

Timmervagn Lit. Lnps

Metod att tillverka svensk timmervagn Lit. Lnps

Välj ett lämpligt underrede, 2-axlar.

 

Tillverkning av stakar

1. Använd 0,8 mm blank koppartråd. Rakdrag genom töjning 10 %.

2. Forma stakar med hjälp av en 14 mm bred mall.

3. Använd en bit hålad platta, t.ex. experimentkort med delning 2,54 mm.

4. Placera stakarna i plattan med lämpligt inbördes avstånd.

5. Löd ihop stakarna med två längsgående trådar på undersidan.

6. Tag ur stakarna ur plattan.

7. Rikta upp stakarna och klipp dem till önskad längd, t.ex. 16 mm med hjälp av mall.

8. Måla i lämplig kulör.

 

Tillverkning av gavelnät

1. Forma ramen med hjälp av mall.

2. Klipp till lämplig bit av redan målat insektsnät.

3. Limma fast på ramen.

 

Montering

1. Borra lämpliga hål för att fästa gavelnäten.

2. Montera gavelnäten. Limma vid behov.

3. Limma fast stakarna mot underredet.

 

Tillverkning av timmerbuntar

1. Klipp runda tandpetare till längder som passar till två buntar per vagn.

2. Färga till lämplig kulör, t.ex. mörkbrun bets.

3. Limma buntar i en mall för att passa i stakarna på vagnen.

 

/Rolf A.

Timber wagon Lit. Lnps

A method of manufacturing Swedish timber wagon Lit. Lnps

Choose a suitable chassis, 2-axles.

 

Manufacture of stakes

1. Use 0.8 mm bare copper. Straightened by stretching 10%.

2. Shape the stakes by using a 14 mm wide template.

3. Use a piece of perforated board such as a Prototyping Board, pitch 2.54 mm.

4. Pick the stakes in too the board with appropriate spacing.

5. Solder stakes together with two longitudinal wires underneath.

6. Remove the stakes from the board.

7. Align the stakes and cut them to length, such as 16 mm using a template.

8. Paint in the appropriate color.

 

Manufacture of end protection net

1. Shape the framework using template.

2. Cut a suitable piece of already painted mosquito net.

3. Glue the net on to the frame.

 

Assembly

1. Drill the appropriate holes for attaching end protection nets.

2. Assemble the end protection nets. Glue if necessary.

3. Glue the stakes against the chassis.

 

Production of timber stacks

1. Cut round toothpicks to appropriated lengths suitable for two bundles per wagon.

2. Colour to the appropriate color such as dark brown stain.

3. Glue the bundles by a template to fit the stacks on the wagon.

 

/Rolf A.

Copyright © All Rights Reserved