Hem

Stockholm Lidingö American Model Railroad Association

Kommande aktivitet

Årsstämma och tågkörning på klubbanan, söndagen den 18:e februari 2018.

Modulkörning tillsammans med FNISS, påskhelgen 2018.

 

Senaste aktivitet

Tågkörning på klubbanan, söndagen den 3:e februari 2018.

Upcoming activity

Annual meetning and running trains at club layout, sunday 18th of february 2018.

Module meeting together with FNISS, Easter weekend 2018.

 

Latest activity

Running trains at club layout, sunday 3rd of february 2018.

Copyright © All Rights Reserved